Bcons Real @bconsrealestate
Dự án Honas Residence Dĩ An - Căn hộ chung cư Hoàng Nam

Honas Residence là dự án căn hộ chung cư của CĐT Hoàng Nam Group nằm trên vị trí mặt tiền Mỹ Phước - Tân Vạn và Bình Thung, thuộc khu vực phường Bình An, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Nguồn: https://bconsreal.com.vn/d...

#BconsReal #HonasResidence
02:20 AM - May 30, 2022
Only people mentioned by bconsrealestate in this post can reply

No replys yet!

It seems that this publication does not yet have any comments. In order to respond to this publication from Bcons Real, click on at the bottom under it