Glosbe Jewelry @TrangSucGlosbe
https://glosbejewelry.net/...
#kimcương
#kimcương
#GlosbeJewlery

Top 100 Viên Kim cương Tự Nhiên Nhân Tạo Moissanite Đẹp Nhất
Top 100 viên kim cương tự nhiên và nhân tạo hột xoàn màu trắng đỏ vàng xanh đen Pnj Doji Sjc Glosbe thế giới kim cương nhẫn nam nữ đẹp giá tốt nhất.
Kim cương
Kim cương là gì

Hình bên trái là kim cương còn hình bên phải là than chì

Kim cương có độ cứng rất cao, đạt thang điểm 10 trong thang đo độ cứng Mohs và có khả năng khúc xạ ánh sáng tốt làm cho nó có rất nhiều ứng dụng trong cả công nghiệp và ngành trang sức.
03:45 AM - May 13, 2022
Only people mentioned by TrangSucGlosbe in this post can reply

No replys yet!

It seems that this publication does not yet have any comments. In order to respond to this publication from Glosbe Jewelry, click on at the bottom under it