Bcons Real @bconsrealestate
Bcons Bee Dĩ An - Căn hộ thứ 5 tại P. Bình An của Bcons

Cư dân Bcons tại phường Bình An có được cuộc sống gần gũi thiên nhiên, các cơ sở giáo dục và giao thông thuận tiện. Dự án khu căn hộ này đáp ứng đầy đủ các tiêu chí và thực sự thu hút những người đang tìm kiếm một ngôi nhà tiện lợi và dễ tiếp cận.

Thông tin dự án: https://bconsreal.com.vn/b...

#BconsReal #BconsBee
10:02 AM - May 06, 2022
Only people mentioned by bconsrealestate in this post can reply

No replys yet!

It seems that this publication does not yet have any comments. In order to respond to this publication from Bcons Real, click on at the bottom under it