Bcons Real @bconsrealestate
Nhà phố Thành Đô 2 - Đường Tô Ngọc Vân, Thạnh Xuân, Q.12

Khu nhà phố thương mại Thành Đô 2 đại diện cho một gói dân cư hoàn hảo với vị trí chiến lược, khả năng kết nối và tiện lợi đáng ngưỡng mộ cũng như một khu dân cư hiện đại và an toàn với mức giá hấp dẫn mà người mua mong muốn được an cư.

Những cư dân tương lai có thể được thỏa mãn một cuộc sống yên bình, thiên nhiên phong phú và thoải mái tại đây.

Xem chi tiết: https://bconsreal.com.vn/n...

#BconsReal #ThànhĐô2
05:04 PM - May 01, 2022
Only people mentioned by bconsrealestate in this post can reply

No replys yet!

It seems that this publication does not yet have any comments. In order to respond to this publication from Bcons Real, click on at the bottom under it