Deprecated: json_decode(): Passing null to parameter #1 ($json) of type string is deprecated in /home/gqj9nc6lrlks/public_html/desentric.com/core/components/shortcuts.php on line 38
He Thong Tien Ao on Desentric
He Thong Tien Ao @hethongtienao
Đường chỉ báo MACD là gì?
MACD - đường trung bình động, dùng để xác định những tín hiệu hội tụ và phân kỳ, thể hiện sự tương quan giữa giá và xu hướng, xác định lượng và cầu. Đường chỉ báo MACD là một chỉ báo rất được Trader ưa chuộng sử dụng.
Xem cách sử dụng chỉ báo MACD tại: https://hethongtienao.com/...
#macd #indicator #hethongtienao #phantichkythuat
02:21 AM - Sep 23, 2022
Only people mentioned by hethongtienao in this post can reply

No replys yet!

It seems that this publication does not yet have any comments. In order to respond to this publication from He Thong Tien Ao, click on at the bottom under it