Deprecated: json_decode(): Passing null to parameter #1 ($json) of type string is deprecated in /home/gqj9nc6lrlks/public_html/desentric.com/core/components/shortcuts.php on line 38
He Thong Tien Ao on Desentric
He Thong Tien Ao @hethongtienao
Lý thuyết sóng Elliott trong giao dịch
Elliott là nguyên tắc phân tích kỹ thuật dựa vào tín hiệu của mô hình sóng trên thị trường. Sử dụng sóng Elliott giúp xác định và phân tích chu kỳ và xu hướng của thị trường, tìm điểm đặt lệnh giao dịch đẹp.
Mô hình sóng Elliott là một trong những mô hình không thể thiếu đối với Trader, đặc biệt là đầu tư chứng khoán, cổ phiếu hay đầu tư forex không thể bỏ qua.
Xem cách sử dụng sóng Elliott tại:https://hethongtienao.com/...
02:53 AM - Sep 21, 2022
Only people mentioned by hethongtienao in this post can reply

No replys yet!

It seems that this publication does not yet have any comments. In order to respond to this publication from He Thong Tien Ao, click on at the bottom under it