Deprecated: json_decode(): Passing null to parameter #1 ($json) of type string is deprecated in /home/gqj9nc6lrlks/public_html/desentric.com/core/components/shortcuts.php on line 38
He Thong Tien Ao on Desentric
He Thong Tien Ao @hethongtienao
Sức ảnh hưởng của bản tin Nonfarm trong forex
Bản tin Nonfarm - NFP (Non Farm Payrolls) cung cấp những dữ liệu quan trọng về nguồn lao động tại Mỹ, do bộ Lao động Hoa Kỳ phát hành, và nó ảnh hưởng khá lớn đến đầu tư forex. Nguyên nhân là sự thay đổi giá trị của đồng đô la mỹ - tiền tệ chính trong nhiều cặp tiền forex chính.
Xem chi tiết về bản tin nonfarm tại: https://hethongtienao.com/...
#nonfarm #nfp #forex #nonfarmpayrolls #usd #hethongtienao
02:58 AM - Sep 19, 2022
Only people mentioned by hethongtienao in this post can reply

No replys yet!

It seems that this publication does not yet have any comments. In order to respond to this publication from He Thong Tien Ao, click on at the bottom under it