Deprecated: json_decode(): Passing null to parameter #1 ($json) of type string is deprecated in /home/gqj9nc6lrlks/public_html/desentric.com/core/components/shortcuts.php on line 38
He Thong Tien Ao on Desentric
He Thong Tien Ao @hethongtienao
Chi phí chìm là gì? Tránh cái bẫy chi phí chìm như thế nào?
Chi phí chìm là khoản tiền, khoản đầu tư đã được sử dụng và không thể thu hồi hay thay đổi được trong hiện tại lẫn tương lai. Vậy nên, chi phí chìm thường không được cân nhắc trong các quyết định đầu tư.
Xem chi tiết chi phí chìm là gì tại: https://hethongtienao.com/...
#chiphichim #chiphichimlagi #sunkcost #hethongtienao
01:56 AM - Sep 15, 2022
Only people mentioned by hethongtienao in this post can reply

No replys yet!

It seems that this publication does not yet have any comments. In order to respond to this publication from He Thong Tien Ao, click on at the bottom under it