Bcons Real @bconsrealestate
Vị trí Bcons Polygon có thuận tiện không?

Dự án căn hộ chung cư Bcons Polygon tại phường An Bình, KP Bình Đường 3 được đánh giá là đẹp nhất so với các dự án khác triển khai tại khu vực và lân cận.

Nằm trong khu vực trung tâm hành chính của thành phố Dĩ An. Dù quỹ đất Bcons Polygon không lớn nhưng nhờ vị trí đắc địa, dự án ra mắt chắc chắn sẽ thu hút lượng lớn nhà đầu tư tại TP HCM và Dĩ An.

Nguồn: https://bconsreal.com.vn/v...

#BconsReal #BconsPolygon #BconsAnBình
07:14 AM - Apr 25, 2022
Only people mentioned by bconsrealestate in this post can reply

No replys yet!

It seems that this publication does not yet have any comments. In order to respond to this publication from Bcons Real, click on at the bottom under it