Deprecated: json_decode(): Passing null to parameter #1 ($json) of type string is deprecated in /home/gqj9nc6lrlks/public_html/desentric.com/core/components/shortcuts.php on line 38
He Thong Tien Ao on Desentric
He Thong Tien Ao @hethongtienao
Hedging là gì?
Hedging là phương pháp giúp giảm rủi ro, phòng ngừa nguy cơ rủi ro xảy ra trong quá trình đầu tư. Hedging được áp dụng rất nhiều trong đầu tư forex - nơi thị trường luôn biến động không ngừng. Khi đặt cùng lúc nhiều lệnh giao dịch, Hedging sẽ duy trì lệnh tích cực nhất. Xem chi tiết tại: https://hethongtienao.com/...
#hedging #hedge #forex #hethongtienao
03:08 AM - Aug 25, 2022
Only people mentioned by hethongtienao in this post can reply

No replys yet!

It seems that this publication does not yet have any comments. In order to respond to this publication from He Thong Tien Ao, click on at the bottom under it