Deprecated: json_decode(): Passing null to parameter #1 ($json) of type string is deprecated in /home/gqj9nc6lrlks/public_html/desentric.com/core/components/shortcuts.php on line 38
He Thong Tien Ao on Desentric
He Thong Tien Ao @hethongtienao
Wyckoff là gì?
Wyckoff là phương pháp phân tích tổng thể thị trường, bao gồm cả phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật. Có 3 luật của wyckoff để giúp bạn đánh giá thị trường và sử dụng hai mô hình wyckoff trong hai giai đoạn tích lũy và phân phối của một chu trình giá. Xem chi tiết phương pháp Wyckoff là gì tại: https://hethongtienao.com/...
#wyckoff #hethongtienao #forex #chungkhoan
02:48 AM - Aug 20, 2022
Only people mentioned by hethongtienao in this post can reply

No replys yet!

It seems that this publication does not yet have any comments. In order to respond to this publication from He Thong Tien Ao, click on at the bottom under it