Deprecated: json_decode(): Passing null to parameter #1 ($json) of type string is deprecated in /home/gqj9nc6lrlks/public_html/desentric.com/core/components/shortcuts.php on line 38
Tiền Ảo 247 on Desentric
Tiền Ảo 247 @tienao247
Mã Penny là gì? Danh sách cách mã cổ phiếu Penny tiềm năng

Trái ngược với cổ phiếu Midcap là một nhóm cổ phiếu của những doanh nghiệp vừa và lớn. Thì đối với Penny tập trung chủ yếu vào các doanh nghiệp nhỏ đã được niêm yết. Cũng vì hướng vào những công ty nhỏ nên giá cũng phiếu cũng thường khá thấp...
https://tienao247.com/ma-p...
#tienao247 #mapennylagi #chungkhoan
08:33 AM - Aug 15, 2022
Only people mentioned by tienao247 in this post can reply

No replys yet!

It seems that this publication does not yet have any comments. In order to respond to this publication from Tiền Ảo 247, click on at the bottom under it