SIEUTOC1 GIAY @SIEUTOC1GIAY
Hiện nay có rất nhiều phương pháp soi cầu nhưng phổ biến và được nhiều người áp dụng nhất là phương pháp Bạch Thủ Lô, một trong những phương pháp soi cầu được nhiều người áp dụng.

https://xososieutoc.org/lo...
05:42 AM - Aug 10, 2022
Only people mentioned by SIEUTOC1GIAY in this post can reply

No replys yet!

It seems that this publication does not yet have any comments. In order to respond to this publication from SIEUTOC1 GIAY, click on at the bottom under it