Deprecated: json_decode(): Passing null to parameter #1 ($json) of type string is deprecated in /home/gqj9nc6lrlks/public_html/desentric.com/core/components/shortcuts.php on line 38
He Thong Tien Ao on Desentric
He Thong Tien Ao @hethongtienao
Spread là gì?
Spread là mức chênh lệch giữa giá mua (ask) và giá bán (bid) của một sản phẩm. Spread rất quan trọng trong thị trường tài chính, đặc biệt là forex. Có hai dạng Spread: Spread thả nổi và Spread cố định. Spread còn là nguồn thu nhập chí của nhiều sàn giao dịch. Thế nên, để tối ưu được lợi nhuận, bạn cần phải tìm hiểu thật kỹ phí spread và cách tính spread.
Xem chi tiết phí Spread tại: https://hethongtienao.com/...
#spread #forex #hethongtienao
03:08 AM - Aug 10, 2022
Only people mentioned by hethongtienao in this post can reply

No replys yet!

It seems that this publication does not yet have any comments. In order to respond to this publication from He Thong Tien Ao, click on at the bottom under it