Deprecated: json_decode(): Passing null to parameter #1 ($json) of type string is deprecated in /home/gqj9nc6lrlks/public_html/desentric.com/core/components/shortcuts.php on line 38
He Thong Tien Ao on Desentric
He Thong Tien Ao @hethongtienao
YOY trong chứng khoán là gì?
YOY là gì? YOY là chỉ số được các doanh nghiệp tính toán, sử dụng để so sánh kết quả kinh doanh trong một khoảng thời gian nhất định. Ngoài ra, trong chứng khoán, ta sử dụng chỉ số YOY để so sánh và tìm ra được mã cổ phiếu tiềm năng nhất để đầu tư.
Xem chi tiết yoy trong chứng khoán là gì tại: https://hethongtienao.com/...
#yoy #yearoveryear #stock #hethongtienao
03:32 AM - Aug 09, 2022
Only people mentioned by hethongtienao in this post can reply

No replys yet!

It seems that this publication does not yet have any comments. In order to respond to this publication from He Thong Tien Ao, click on at the bottom under it