He Thong Tien Ao @hethongtienao
Vn TradingView là gì?
TradingView - nền tảng mạng xã hội và biểu đồ phân tích thị trường tài chính toàn cầu; có hơn 30 triệu khách hàng toàn cầu. Vn TradingView cung cấp các biểu đồ, chỉ báo và công cụ phân tích cho người sử dụng với nhiều lĩnh vực tài chính, forex, chứng khoán, tiền điện tử.
Hiện có hai dạng tài khoản vn tradingview là tài khoản miễn phí và trả phí. Khi đăng ký tài khoản, người dùng có 30 ngày để sử dụng tài khoản miễn phí.
Xem chi tiết cách sử dụng vntradingview tại: https://hethongtienao.com/...
#vntradingview #tradingview #tradingviewvn #hethongtienao
03:50 AM - Aug 03, 2022
Only people mentioned by hethongtienao in this post can reply

No replys yet!

It seems that this publication does not yet have any comments. In order to respond to this publication from He Thong Tien Ao, click on at the bottom under it