inhoangha @inhoangha
Cắt bế decal, bế demi tem nhãn là gì? Nhãn bế bằng khuôn bế đòi hỏi độ chính xác cao. Lưỡi kim loại phải cắt qua bề mặt nhãn và dừng lại trước khi cắt qua lớp lót bên dưới.
https://inhoangha.com/tin-...
#inhoangha #catbe #bedemi
07:52 AM - Jul 22, 2022
Only people mentioned by inhoangha in this post can reply

No replys yet!

It seems that this publication does not yet have any comments. In order to respond to this publication from inhoangha , click on at the bottom under it