tanhung05 @tanhung05
21 September, 12:02 (E)
Khí oxy công nghiệp ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong các ngành nghề sản xuất. Dưới đây, Vạn Tấn Phát xin được chia sẻ một vài thông tin, kiến thức cơ bản về sản phẩm khí công nghiệp này.
Khí Oxy có ký hiệu là O, thuộc nhóm nguyên tố 16 và số nguyên tử bằng 8 trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học.
https://khinito.com/khi-ti...
https://vantanphat.com/khi...
Hotline: 0972049349
Fanpage: https://www.facebook.com/C...