He Thong Tien Ao @hethongtienao
09 August, 03:32
YOY trong chứng khoán là gì?
YOY là gì? YOY là chỉ số được các doanh nghiệp tính toán, sử dụng để so sánh kết quả kinh doanh trong một khoảng thời gian nhất định. Ngoài ra, trong chứng khoán, ta sử dụng chỉ số YOY để so sánh và tìm ra được mã cổ phiếu tiềm năng nhất để đầu tư.
Xem chi tiết yoy trong chứng khoán là gì tại: https://hethongtienao.com/...
#yoy #yearoveryear #stock #hethongtienao

Nothing found!

Sorry, but we could not find anything in our database for your search query {{search_query}}. Please try again by typing other keywords.