He Thong Tien Ao @hethongtienao
22 July, 02:43
Có nên mua chứng khoán trên sàn Upcom? Điều kiện niêm yết trên sàn Upcom là gì?

Upcom là một sàn giao dịch chứng khoán nổi tiếng tập trung khối lượng chứng khoán khổng lồ trên thị trường; thị trường của những công ty đại chúng chưa niêm yết.
Sàn Upcom tập hợp phát hành các chứng khoán chưa niêm yết. Cho nên Upcom còn được xem như một “trạm trung chuyển chứng khoán” và khuyến khích các công ty chưa niêm yết tham gia đầu tư chứng khoán.

Xem chi tiết: https://hethongtienao.com/...
#upcom #hethongtienao

Nothing found!

Sorry, but we could not find anything in our database for your search query {{search_query}}. Please try again by typing other keywords.