He Thong Tien Ao @hethongtienao
23 September, 02:21
Đường chỉ báo MACD là gì?
MACD - đường trung bình động, dùng để xác định những tín hiệu hội tụ và phân kỳ, thể hiện sự tương quan giữa giá và xu hướng, xác định lượng và cầu. Đường chỉ báo MACD là một chỉ báo rất được Trader ưa chuộng sử dụng.
Xem cách sử dụng chỉ báo MACD tại: https://hethongtienao.com/...
#macd #indicator #hethongtienao #phantichkythuat
Tiền Ảo 247 @tienao247
23 August, 03:27
Những kiến thức cơ bản về mô hình 3 đỉnh?

https://tienao247.com/mo-h...
Như đã nhắc đến ở đầu bài mô hình 3 đỉnh là mô hình giá trong ngoại hối. Nó dự báo cho sự đảo chiều khi trước đó thị trường có một xu hướng tăng. Mô hình này sẽ được tạo nên từ ba đỉnh giá có dáng của 3 quả núi nối liền với nhau...
#tienao247 #mohinh3dinh #phantichkythuat
chotienao24h @chotienao24h
11 August, 08:15
VnTradingview là gì? Hướng dẫn cách đăng kí tài khoản Vntradingview?
https://chotienao24h.net/v...
#chotienao24h #phantichkythuat #vntradingview

Nothing found!

Sorry, but we could not find anything in our database for your search query {{search_query}}. Please try again by typing other keywords.