He Thong Tien Ao @hethongtienao
06 August, 02:47
Lãi nhập gốc là gì? Lãi nhập gốc quay vòng là gì?
Lãi nhập gốc là khoản tiền được cộng từ tiền lãi suất vào số tiền gốc vào ngày đáo hạn, tất toán sổ tiết kiệm. Nhưng, vào thời điểm này, nếu khách hàng không rút tiền ra, thì ngân hàng sẽ tự động nhập tiền lãi suất vào tài khoản gốc - đây gọi là lãi nhập gốc quay vòng. Hình thức đầu tư này đảm bảo lãi suất ổn định và tiện lợi, giảm thiểu được nhiều công đoạn; có thể thực hiện ngay trên internet banking.
Xem chi tiết tại: https://hethongtienao.com/...
#lainhapgoc #lainhapgocquayvong #lainhapgoclagi #lainhapgocquayvonglagi

Nothing found!

Sorry, but we could not find anything in our database for your search query {{search_query}}. Please try again by typing other keywords.