He Thong Tien Ao @hethongtienao
27 July, 02:31 (E)
Lãi cộng dồn là gì? Cách tính lãi cộng dồn
Lãi cộng dồn là gi? Có thể hiểu là khoản lãi kép hay lãi gộp nhận được từ lãi suất cộng với phần tiền gốc sau một thời gian đầu tư hoặc gửi tiết kiệm. Sau một thời gian, tính cả lãi suất và tiền gốc thì bạn sẽ có một khoản tiền lớn theo kỳ hạn.
https://hethongtienao.com/... #hethongtienao #laicongdon #laicongdonlagi #compoundinterest #finance

Nothing found!

Sorry, but we could not find anything in our database for your search query {{search_query}}. Please try again by typing other keywords.