inhoangha @inhoangha
10 August, 09:02
Sự khác biệt giữa in offset và in kỹ thuật số
Vậy có sự khác biệt gì giữa in kỹ thuật số và in offset. Hãy xem xét hai phương pháp in này, sự khác biệt và nên chọn phương pháp nào cho dự án tiếp theo của bạn.
https://inhoangha.com/tin-...
#inhoangha #inoffset #inkythuatso
inhoangha @inhoangha
19 July, 07:14
Xưởng in hoàng hà tự tin là xưởng in offset gia công lớn nhất tại TPHCM. Với đầy đủ máy in khổ lớn offset, flexo giúp in gia công hầu hết các sản phẩm trên giấy.
https://inhoangha.com/dich...
#inhoangha #indecal #inoffset

Nothing found!

Sorry, but we could not find anything in our database for your search query {{search_query}}. Please try again by typing other keywords.